So sánh sản phẩm
KINH DOANH
Tìm kiếm sản phẩm

DỊCH VỤ UNLOCK CODE LÊN QUỐC TẾ CHO IPHONE 4/4S/5/5S/6/6+
Ngày đăng: 10:19:22 20-08-2015
BLACKBERRY Z10, Z30, Q5, Q10, Q20 UNLOCK TRUC TIEP: 290k lay lien , mua code 590k/1-24h 

NOKIA LUMIA CÁC LOẠI UNLOCK LẤY LIỀN 590K; SL nhiều xin liên hệ để có giá tốt nhất!

NOKIA LUMIA 520/635/820/900/909/920/1020/1520 at&t giá 50k/1-12h (80% thành công); 450k/1-3 ngày (100%)
NOKIA LUMIA MetroPCS USA các loại giá 450k/1-2 ngày
NOKIA LUMIA Cricket USA các loại giá 450k/1-3 ngày

NOKIA LUMIA T-mobile USA các loại giá 950k/10-35 ngày SONY ERICSSON CODE 540k/1-5 ngày (check counter SE : *#*#7378423#*#* http://www.youtube.com/watch?v=cIYMEO-P8HE) : [send imei trong tuần: tối thứ 2, 4 khóa sổ, thứ 3, 5 code về] ;


Sharp SH-12C, SH-13C, SH-02D, SH-04D, SH-07D, SH-09D, SH-10D, SH-01E, SH-01D, SH-06D, SH-02E, SH-04E- SH-08E, SH-03F- 100k/5 phut tinh code

DELL by IMEI 490k/10-35 ngày

HUAWEI by IMEI 90k/1-24h

MOTOROLA by IMEI 50k/1-12h
MOTOROLA not found by IMEI 250k/24-72h
HTC by IMEI 2014 database not found mới nhất từ 80k-150k/1-15 phút
ZTE by IMEI 2014 190k/1-3h


 

 
Dịch vụ đổi SN vĩnh viễn cho ip4: 50k/1 máy; đổi imei SN cho máy ip4 0049 là 100k
Cập nhật mới nhất:
 

 

Iphone 4/4S/5/5c/5s KDDI JAPAN (ALL IMEI) 1590k/5-25 ngày
Iphone 6/6 KDDI JAPAN (ALL IMEI) 2690k/5-25 ngày

Iphone 4/4S/5/5c/5s T-mobile USA (clean và nợ cước) 1790k/10-20 ngày
Iphone 4/4S/5/5c/5s T-mobile USA (clean và nợ cước) 1990k/5-15 ngày

Iphone 6/6 T-mobile USA (clean và nợ cước) 1990k/10-20 ngày
Iphone 6/6 T-mobile USA (clean và nợ cước) 2290k/5-15 ngày


EMEA Iphone clean IMEI : 190k/1 ngày
EMEA Iphone blacklits IMEI : 290k/1-4 ngàyBilling ZIP code 4 số SSN cho ip4/4s/5 at&t = 1490k /3-15 ngày (máy phải unlocked)
Billing ZIP code 4 số SSN cho ip5c/5s at&t = 1590k /3-15 ngày (máy phải unlocked)
Billing ZIP code 4 số SSN cho ip6/6 at&t = 2190k /3-15 ngày (máy phải unlocked)
Billing ZIP code 4 số SSN cho ip4/4s/5/5c/5s Verizon/Sprint = 1790k /3-15 ngày (máy phải unlocked)
(AE nhớ cung cấp 10 số MOBILE NUMBER khi bỏ sim at&t vào máy active)


Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Verizon 390k/1-2 ngày (ALL IMEI)
Iphone 5c/5s/6/6 Sprint 1290k/5-15 ngày clean IMEI (máy phải chưa active) 
Iphone 4/4s/5/5c/5s Sprint 1490k/5-25 ngày (ALL IMEI)
Iphone 6/6 Sprint
 2490k/5-25 ngày (ALL IMEI) 

Iphone 6/6 Sprint/Virgin/T-mobile US blacklist/JAPAN... 1690k/1-15 ngày (Không có Bảo hành khóa lại)
 
 
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6  At&t CLEAN IMEI : 150k/1-3h; (80%; riêng ip6/6 thì 50%)
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6  At&t ALL IMEI : 890k/3-9 ngày (100%; làm được tất cả imei)
Lưu ý: máy bị billing code (khi active bằng sim at&t báo lỗi billing code); sau khi lên quốc tế vẫn không active được nhé, AE cẩn thận check kỹ máy trước khi send IMEI! 

Tóm lại máy ip LL vào unlock nên deactive phone hoặc restore lại rồi cắm sim at&t vào active lại, nếu OK hãy mua code QT. Server sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu phone không active được bằng sim at&t
Bảng giá chi tiết:
 

 

Iphone 4/4s/5/5c/5s Korea (Hàn Quốc) clean imei : 70k/1-5 ngày (trừ 7-CN); không làm được máy nợ cước
Iphone 4/4s/5/5c/5s Korea (Hàn Quốc) kể cả nợ cước : 250k/1-5 ngày (trừ 7-CN)
Iphone4/4s/5/5c/5s Korea (Hàn quốc KH) máy blacklist (ăn cắp): 490k/1-7 ngày (tru 7-CN) (tỷ lệ thành công 80%)
Iphone4/4s/5/5c/5s Korea (Hàn quốc KH) máy blacklist (ăn cắp): 590k/1-5 ngày (tru 7-CN) (tỷ lệ thành công 100%)


 

 
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Optus/Virgin AU (Úc): 100k/1-3h trừ máy blacklist ; 490k/1-5 ngày máy blacklist
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6  Telstra AU (Úc): 100k/1-3h; máy blacklist: 490k/1-3 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Vodafone/hutchison AU (Úc): 50k/lấy ngay
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6  Vodafone/hutchison AU (Úc) not found: 150k/24h (trừ 7-CN)
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6  Vodafone/hutchison AU (Úc) BLACKLIST) : 190k/1-72h
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6  Australia & NZ Service 250k/1-3 ngày
(gõ imei check máy blacklist AU theo link này )

Optus Nokia code 20 số NCK-20 : 100k/24h

Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 MTS Canada: 1790k/1-7 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s SASKTEL Canada: 1690k/1-7 ngày

Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Telus/KOODO Canada clean : 1590k/1-7 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Rogers/Fido Canada : 890k/1-4 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s BELL (ALL IMEI): 1790k/1-3 ngày

Iphone 4/4s/5/5c/5s O2 UK (Anh) only clean IMEI: 490k/3-10 ngày
Iphone 6/6 O2 UK (Anh) only clean IMEI: 590k/3-10 ngày

Iphone 4/4s/5/5c/5s O2 UK (Anh) blacklist IMEI: 2690k/3-10 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Vodafone UK (Anh) clean: 890k/3-10 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Vodafone UK (Anh) blacklist 2790k/3-10 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 T-mobile/Orange UK (Anh) clean imei: 890k/3-15 ngày

Iphone 4/4s/5/5c/5s T-mobile/Orange UK (Anh) ALL IMEI: 2690k/3-15 ngày
Iphone 6/6 T-mobile/Orange UK (Anh) ALL IMEI: 4090k/3-15 ngày
Iphone 4/4s Three Hutchison UK (Anh): 1690k/3-7 ngày 
Iphone 5 Three Hutchison UK (Anh): 1690k/3-10 ngày


Iphone 4/4s/5/5c/5s SFR France (Pháp) Normal: 690k/1-5 ngày
Iphone 4/4s/5 SFR France (Pháp) not found/barred : 1190k/3-15 ngày 
Iphone Iphone 4/4s/5/5c/5s Bouygues France (Pháp): 190k/1-3 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Orange France (Pháp) clean imei: 190k/1-12h
Iphone 4/4s/5/5c/5s Orange France (Pháp) not found/semi-bared: 590k/1-3 ngày
Iphone 4/4s/5 Orange France (Pháp) backlist: 990k/1-3 ngày
Iphone 5c/5s Orange France (Pháp) barred: 1990k/3-10 ngày
Iphone 4/4s/5 Virgin France (Pháp) clean IMEI - 1890k/3-7 ngày

Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Telenor Norway (Nauy): 100k/1-12h
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Telenor Norway (Nauy) not found imei: 390k/1-3ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Telenor Norway (Nauy) backlist imei: 1390k/1-3 ngày
Iphone 4/4s Tele2 Norway (Nauy): 1790k/1-5 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Telia Norway (Nauy): 590k/3-5 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Netcom Norway (Nauy): 90k/1-3h
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Netcom Norway (Nauy) Blacklist: 1490k/3-7 ngày

Iphone 4/4s/5/5c/5s Hutchison Denmark (Đan mạch): 190k/1-3 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s TDC Denmark (Đan mạch): 690k/1-3 ngày
Iphone 4/4s Telia Denmark (Đan mạch): 390k/1-24h
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Telenor Denmark (Đan mạch): 390k/3-5 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Sonofon Denmark (Đan mạch): 790k/1-3 ngày

Iphone 4/4s/5/5c/5s Movistar Spain (TBN): 190k/1-3 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Movistar Spain (TBN) Blacklist: 890k/1-5 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Vodafone Spain (TBN): 390k/48h

Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6  Hutchison Sweden (Thuỵ Điển): 1190k/2-5 ngày
Iphone 4/4s Tele2 Sweden (Thuỵ Điển) clean : 1590k/5-30 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Telia Sweden (Thuỵ Điển): 1390k/2-8 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Telenor Sweden (Thuỵ Điển) clean : 2190k/1-3 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Telenor Sweden (Thuỵ Điển) all IMEI : 2590k/3-20 ngày


Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Orange Switzerland (Thuỵ sĩ): 390k/1 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Sunrise Switzerland (Thuỵ sĩ): 100k/15 phút
Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Swisscom Switzerland (Thuỵ sĩ): 190k/15 phútIphone 4/4s/5 O2 Ireland blacklist : 1390k/5-15 ngày
Iphone 4/4s/5 O2 Ireland clean : 490k/5-15 ngày
Iphone 4/4s/5 Vodafone Ireland : 1190k/1-7 ngày

Iphone 4/4s A1 Mobilecom Austria (Áo): 2790k/2-5 ngày

Iphone 4/4s/5/5c/5s Claro Brazil: 190k/1-2 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Oi Brazil: 190k/1-2 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s Tim Brazil: 190k/1-2 ngày
Iphone 4/4s/5/5c/5s VIVO Brazil: 190k/1-2 ngày

Iphone 4/4s/5 Claro Chile: 390k/1-3 ngày
Iphone 4/4s/5 Entel Chile: 390k/1-3 ngày
Iphone 4/4s/5 Movistar Chile: 390k/1-3 ngày

Iphone Latin American : 890k/3-7 ngày 

Iphone 3gs/4 T-mobile Germany (Đức) 150k/1-3h (chỉ máy hết hợp đồng)
Iphone 3gs/4 Vodafone Germany (Đức) 250k/24h (chỉ máy hết hợp đồng)

Iphone 3gs/4/4s/5 T-mobile Croatia 1790k/3-5 ngày 

Iphone 3gs/4/4s/5 Vodafone Romania 1590k/3-5 ngày 

Iphone 3gs/4/4s Singapore SingTel 1390k/3-5 ngày 
Tags: