So sánh sản phẩm

iPad Mini 3

 • iPad mini 3 - Wi-Fi + Cellular - 128GB

  Silver: 14.550.000 Gray: 14.550.000 Gold: 14.550.000

  13.000.000 đ
  Mua nhanh
 • iPad mini 3 - Wi-Fi + Cellular - 64GB

  Silver: 13.100.000 Gray: 13.100.000 Gold: 13.100.000

  11.000.000 đ
  Mua nhanh
 • iPad mini 3 - Wi-Fi + Cellular - 16GB

  Silver: 10.600.000 Gray: 10.600.000 Gold: 10.600.000

  9.000.000 đ
  Mua nhanh
 • iPad Mini 3 WiFi 128GB

  Silver: 11.900.000 Gray: 11.900.000 Gold: 11.900.000

  10.500.000 đ
  Mua nhanh
 • iPad Mini 3 WiFi 64GB

  Silver: 9.900.000 Gray: 9.900.000 Gold: 9.900.000

  8.500.000 đ
  Mua nhanh
 • iPad Mini 3 WiFi 16GB

  Silver: 7.400.000 Gray: 7.400.000 Gold: 7.800.000

  7.000.000 đ
  Mua nhanh